↓ Visa andra inlägg ↓

Befolkningslagen

Lite kort information om befolkningslagen.

Om arbetare får bättre löner/högre löner kommer de att kunna äta mer, få en socialtrygghet som gör att de har råd att skaffa mer barn. Och genom högre levnadsstandard skaffat en större köpkraft. Dock inser Smith att lönen på sikt förr eller senare kommer at justeras.